Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда

pocetna 640x360На 15ти декември  беше одржана креативна работилница со родителите и наставниците од ОУ „11 Октомври“ во рамки на проект на USAID   „Со читање до лидерство“. 

На работилницата беа опфатени следниве сесии: Чекор по чекор до добра сликовница, креативна активност изработка на сликовници во групи од родители, ученици и наставници како и совети за читање. Присутните осмислија и изработија оригинални и едукативни сликовници кои лесно би се вклопиле во наставните содржини, а истовремено се интересни и поттикнуваат на читање. 

Наставниците и родителите беа запознаени со кампањата за здрави читачки навики претставени преку совети на Доктор Читко и можноста за учество на фото конкурсот. 

Голема благодарност до предавачката Александра Павловска која успешно ја водеше работилницата, несебично ги сподели своите идеи и потикна на креативност. Исто така благодарност и до родителите кои одвоија дел од своето време и придонесоа  за убавото дружење и продуктивна работилница. Работилницата заврши со надеж дека инспирацијата ќе се прошири како во училниците така и во домовите на учениците. 

15380847 10211794127835202 758616724920407008 n 480x64015420923 10211794134195361 654834921182138452 n 480x64015442288 10211794130555270 1933606905603406924 n 480x64015442323 10211794134035357 2806261819522557831 n 480x64015492349 10211794131635297 5923781033293525694 n 480x64015542022 10211794134715374 1029815194532653558 n 480x64015578627 10211794126395166 84946674552300379 n 480x64015589790 10211794127035182 3543137170541449999 n 480x64015590619 10211794126435167 3914295504126048853 n 480x640prez 1 480x64020161215 181134 640x360prez 4 640x360prez 2 640x480prez 3 640x480final 1 640x441final 2 640x360слике

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда

13330548 1301177903244920 908222583 nПроектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ во ООУ „11 Октомври“ се реализира од 2015 гoдина со ученици од II и III одделение во соработка на Фондација за образовна и културна иницијатива „Чекор по чекор“.  Одговорни во нашето училиште се педагогот Марина Павловска и одд. наставник Весна Кимевска.

 

Проектот нуди иновативни и креативни пристапи и активности како  Караван на букви и броеви, Библиотека на тркала и Дигитална библиотека со соодветни материјали за учење. За првпат во државата се мерат постигањата по јазична и математичка писменост со инструменти за мерење ЕГРА и ЕГМА, со што ќе се обезбедат резултати кои ќе дадат јасна слика за постигањата на учениците. Инструментите се прилагодени на локалниот контекст- на македонски и албански јазик, во соработка со БРО и ДИЦ. Резултатите добиени со примена на овие инструменти можат да послужат а подготовка на стандарди за почетните вештини по мајчин јазик и математика, а воедно ќе придонесат за подобрување на квалитетот на образованието во нашата земја. 

13336391 1301180033244707 1567380655 n13318968 1301178789911498 1732357987 nслики

 

sound by Jbgmusic

ООУ „11 ОКТОМВРИ“

ул. Тодор Велков б.б.

1300 Куманово

тел/факс: +389 31 424 235