Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда

Почитувани родители и ученици,

Врз основа на мерката број 2 од Нацрт-записникот од Петнаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 10 март, 2020 година, ООУ „11 Октомври“ Куманово престана со работа на 10 март 2020 година за период од 14 дена со цел заштита на учениците и вработените во училиштето поради ширењето на новиот коронавирусот SARS-CoV-2  и болеста Covid-19 во светски рамки. Оваа мерка е спроведена на ниво на државата, а содржината на мерката е следнава:

- да се прекине со воспитно-образовниот процес и наставата во сите детски градинки, центри за ран детски развој, дневни центри, основни и средни училишта на територијата на Република Северна Македонија, во наредните 14 дена, а вработените лица во овие институции да бидат ослободени од работа во овој период. (Записник од Четвртата седница на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи во координација со Записникот на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство)

Извадокот од Нацрт-записникот можете да го преземете на следникот линк.

Додека трае периодот на самоизолација на граѓаните, јавниот сервис МРТВ започнува со примена на интернет-настава преку проектот ТВ училница во соработка со ОХО (в. линк од една епизода). Министерството за образование и наука во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација и други релевантни субјекти ќе истапи со план за учење во домашни услови во кое ќе учествуваат наставниците и учениците.

Ќе бидете навремено известени од страна на наставниците штом се донесат конкретни упатства за работа.

Ви благодариме однапред за вниманието и соработката!

Раководниот орган и наставниците од училиштето

 

Рејтинг на корисник: 5 / 5

Активна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвезда

Logo transparent

Почитувани ученици и наставници,

Учебната 2018/2019 година ќе започне в понеделник на 3 септември, 2018 година.

Во централното училиште наставата се одвива во две смени и тоа:

 

Прва смена од 7:15 часот

Паралелки:
Iб, сите паралелки од II, IV, VI и VIII одделениe;

Втора смена од 13:15 часот

Паралелки:
Ia, сите паралелки од III, V, VII и IX одделение.

Приемот на првачињата и вторачињата ќе се изврши в понеделник на 3 септември, 2018 година со почеток во 8:00 часот.

Related imageВо подрачното училиште во с. Долно Којнаре, приемот на првачињата ќе се изврши в понеделник на 3 септември, 2018 година со почеток во 8:00 часот на кој треба да бидат присутни и сите други ученици.

Наставата во ова подрачно училиште се одвива во една смена од 8:00 часот.

Во подрачното училиште во с. Речица приемот на првачињата ќе се изврши в понеделник на 3 септември, 2018 година со почеток во 8:00 часот на кој треба да бидат присутни и сите други ученици.

Наставата во ова подрачно училиште се одвива во една смена од 8:00 часот.

Раководниот орган на училиштето на сите ученици и наставници им посакува среќна и успешна нова учебна година.

Директор,
Елизабета Костадиновска-Костиќ

sound by Jbgmusic

ООУ „11 ОКТОМВРИ“

ул. Тодор Велков б.б.

1300 Куманово

тел/факс: +389 31 424 235