Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда

20170111 122727 360x640

Две колешки Лепосава Пешиќ и Снежана Ристовска од нашето училиште присуствуваа на обука за диференцирано учење и индивидуализирана настава во инклузивна училница подржана од УНИЦЕФ. Предавач на обуката беше др. Едина Кромпак од Универзитетот за применети науки и уметности од Базел, Швајцарија. 

На 11ти и 12ти јануари колешките кои се членови на Инклузивниот тим  извршија дисеминација и  споделија стратегии и активности за настава која одговара на разликите помеѓу учениците. Во текот на неколку сесии одделенскиот наставник Лепосава Пешиќ и Снежана Ристовска наставник по математика ги разработија следниве теми: инклузивно образование, клучни елементи на диференцирана училница, прилагодување на наставни планови, колаборативно учење, различни видови на оценување, градење н класна заедница и соработка со семејства.

20170111 113800 640x36020170111 115418 640x36020170111 115233 640x345

 

Рејтинг на корисник: 5 / 5

Активна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвезда

12695612 1276972735649820 66574507 oEдна од целите на инклузивното образование е создавање култура и систем на вредности во училиштата според  кои се вреднуваат сите ученици без оглед на различноста на нивните потреби.Инклузивното образование овозможува користење на низа стратегии и техники кои го олеснуваат процесот на учење и поучување,особено кај учениците со потешкотии во учењето.Формативното оценување е вистинското во  следењето  на постигањата и оценувањето на учениците кое ке овозможи подобар увид во напредувањата на сите ученици ,а со тоа и на учениците со потешкотии во учењето.

 

Дисеминацијата се одржа на 10 и 11 февруари 2016 година во училиштето од страна на обучувачи одделенските  наставници: Зорица Јакимовска и Лепосава Пешиќ каде им беа пренесени сите осум теми од Формативното оценување кај ученицитее со потешкотии во учењето.На дисеминацијата учествуваа сите одделнски наставници ,психолог,педагог, библиотекар,професори по англиски јазик и советничката Маријана Варџиска.

 

12698814 1276971392316621 776749798 o

12699135 1276971322316628 816077049 o12695677 1276972625649831 1004398490 o12696650 1276972572316503 1224612537 o12696449 1276972612316499 1481130647 o12698771 1276972615649832 1609114586 o12714230 814822141980470 1304734046 n12736431 814822138647137 2084527163 n12737093 1276972978983129 40625914 o

12695869 814822135313804 1046738926 n12736547 1276972695649824 583367486 o12695908 814822128647138 1412625783 n

12737067 1276972915649802 1188234409 o 1

sound by Jbgmusic

ООУ „11 ОКТОМВРИ“

ул. Тодор Велков б.б.

1300 Куманово

тел/факс: +389 31 424 235