Контакт

Контакт

Адреса:
ул. „Тодор Велков“ б.б.
Куманово
Северна Македонија
1300
Северна Македонија
Телефон:
+38931424235

Останати информации

Останати информации:

Директор:
Драгица Спасиќ

Службено лице за посредување на информации од јавен карактер:
Јелена Антиќ-Велковска

СТАТУТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

ГОДИШНА ПРОГРАМА И ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО

САМОЕВАЛУАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

РАЗВОЈНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИШТЕТО