Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Проект „ Моќно образовно партнерство“ во  нашето училиште почна да се реализира во соработка со Општина Куманово од 15.09.2016г.

Програмата на овој прект се однесува на обезбедување дополнителна помош на учениците со потешкотии во рамки на образовниот процес преку ангажирање на образовни асистенти кои ќе им помагаат на истите за време на наставата. Значаен аспект е дека и родителите и наставниците активно учествуваат во реализација на проектот.

Со него, во минатата учебна година беа опфатени 3 ученика , а оваа учебна година од 01.10.2017г. опфатени се  уште  2 ученика со кои ќе се работи  до крајот на  учебната 2017/2018г.

 

sound by Jbgmusic

ООУ „11 ОКТОМВРИ“

ул. Тодор Велков б.б.

1300 Куманово

тел/факс: +389 31 424 235